Sạp Báo

Xăm hình nghệ thuật – Sở hữu “ấn ký” chỉ thuộc về riêng bạn

25/06/2020
Không chỉ đơn thuần là một trong những xu hướng định hình văn hóa đương đại, nghệ thuật xăm hình còn đóng vai trò quan trọng trong bản ngã của mỗi người. 
Tìm hiểu thêm

Khắc họa tâm khảm qua nghệ thuật xăm hình

30/05/2020
Giữa hàng ngàn cách thể hiện cảm xúc, để khắc họa bản thân và ghi dấu những đổi thay, tình tự, nghệ thuật xăm hình mới có thể khiến người ta nhớ lâu, nhớ mãi
Tìm hiểu thêm